Firmware/iPad/9.x

From The iPhone Wiki
Jump to: navigation, search

iPad 2

iPad2,1

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,1 16 Sep 2015 iPad2,1_9.0_13A344_Restore.ipsw e6f860e0c4be6f81671d5d8876de7d227c25a2c3 1,399,167,775 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,1 23 Sep 2015 iPad2,1 9.0.1_13A404_Restore.ipsw 7c677edde3fd72ef01609be3aa89480917c1541a 1,398,870,289 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,1 30 Sep 2015 iPad2,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 805dd6da99e427e74fd77860e9034a8af4dddef3 1,400,346,126 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,1 21 Oct 2015 iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw 0830614506cc6db49fb1ba5d69cf4b310ea964fe 1,391,512,134 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,1 8 Dec 2015 iPad2,1_9.2_13C75_Restore.ipsw 77fb361244f4b018be8f589cebbc344a1b56328a 1,393,551,020 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,1 19 Jan 2016 iPad2,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw e7919edd6d19cb58de1a1cda4407d408c1dadd21 1,393,519,250 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,1 21 Mar 2016 iPad2,1_9.3_13E233_Restore.ipsw 524f6729277f6af312b111e8e6f5f147b52fcd4f 1,418,118,799 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad2,1 28 Mar 2016 iPad2,1_9.3_13E237_Restore.ipsw 7a14d8ff3ca97bc52cfa05ce50a383620df64f24 1,418,107,665
9.3.1 13E238 iPad2,1 31 Mar 2016 iPad2,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 99d69a11a863b1056c2b8d364afc03684512e7be 1,419,305,209 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,1 16 May 2016 iPad2,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw e87cefeb804dc96ac8454cb082bc009334c51e74 1,418,972,628 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,1 18 Jul 2016 iPad2,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 7d28352ecb4b6112e6a018cd5b92571281f6287f 1,418,033,446 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,1 4 Aug 2016 iPad2,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 09a690c1eb927f543dbf2de7f55c31c1f54b0712 1,418,181,033 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,1 25 Aug 2016 iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw daa2b495f135151bd5531b8deca99de5ebf613b4 1,418,211,002 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad2,2

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,2 04.12.09 16 Sep 2015 iPad2,2_9.0_13A344_Restore.ipsw 92f28dc33f9bea241d44925fa201343d89a37b01 1,417,371,053 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,2 23 Sep 2015 iPad2,2 9.0.1_13A404_Restore.ipsw b05ba49620c415059fc8eabd2c6c4718bf0d9f61 1,416,187,967 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,2 30 Sep 2015 iPad2,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw ea43f4475ef38cd55421f4bb610a303240ac8747 1,417,214,885 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,2 21 Oct 2015 iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw b12859c9088d277a1fb3a393f4abcc6a8d2f2c19 1,409,074,153 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,2 8 Dec 2015 iPad2,2_9.2_13C75_Restore.ipsw e870296ded6c6ffd9ea6f8437ed2f9406e65eff6 1,412,725,063 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,2 19 Jan 2016 iPad2,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 6387480f959fdc2d44b03360a1f8b93d208c12fe 1,411,139,136 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,2 21 Mar 2016 iPad2,2_9.3_13E233_Restore.ipsw 2e9c905892cf8115a150b12ba21318ebc5b3429d 1,435,318,355 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E236 iPad2,2 24 Mar 2016 iPad2,2_9.3_13E236_Restore.ipsw cf75fe064da847488b47c3c9317ec7921d6a6d2f 1,434,914,375
9.3.1 13E238 iPad2,2 31 Mar 2016 iPad2,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 4971dd4c5d6ea0adce2522f4cf78a99eccd3e928 1,435,097,984 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,2 16 May 2016 iPad2,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw afe6072c49ab24128d9b4300eb2befd650077026 1,436,759,824 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,2 18 Jul 2016 iPad2,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw be1c1495a7e21eb5a6ca05c0718400ea695dc9b5 1,436,494,525 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,2 4 Aug 2016 iPad2,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 0e268a7e05c97288c871456a7a6446c0e748536a 1,435,242,014 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,2 25 Aug 2016 iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw a2653b6bea444f241da601951c17dd7f3e01c916 1,435,247,285 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad2,3

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,3 3.0.04 16 Sep 2015 iPad2,3_9.0_13A344_Restore.ipsw b5cf31ee08adb519f348399e4ef3a3b8f097488f 1,415,333,276 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,3 23 Sep 2015 iPad2,3 9.0.1_13A404_Restore.ipsw 05f26b41f475e52f14d44c3d2ef62fbb82b7d521 1,415,445,927 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,3 30 Sep 2015 iPad2,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 97a85cd7f2c437740cac9202c8a93182d4fd6d57 1,415,382,729 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,3 21 Oct 2015 iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw bd596842b20f13e6cafc543437bc537b281547da 1,407,818,026 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,3 8 Dec 2015 iPad2,3_9.2_13C75_Restore.ipsw 1d6bb651e5ecb1f7bf89f91af2047e87c4aa28ff 1,410,454,259 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,3 19 Jan 2016 iPad2,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 7158cd0d6b8f762bb60cda2857118f7af278d6bf 1,411,737,323 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,3 21 Mar 2016 iPad2,3_9.3_13E233_Restore.ipsw 14f905eaf0f6595ada2e41f60b475920d53cf83f 1,434,248,437 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad2,3 28 Mar 2016 iPad2,3_9.3_13E237_Restore.ipsw 28f45855d0c0c00f3834cc865cde89d9f0e7a9d3 1,434,165,133
9.3.1 13E238 iPad2,3 31 Mar 2016 iPad2,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw d12b87653767cbaf7947413f58c98ed30f822411 1,434,073,874 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,3 16 May 2016 iPad2,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw bd96e030cef94a25ab74eff3613785af95b54533 1,435,155,467 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,3 18 Jul 2016 iPad2,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 7ebd5320215344cf707dd36975e441a8ed9aaca8 1,434,200,999 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,3 4 Aug 2016 iPad2,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 4b3c268e9f6d2053bcf8c7d9162051e744e79d91 1,434,100,626 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,3 25 Aug 2016 iPad2,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw ffe8d54bcd7a6d4e574d438c352a12baefb5166f 1,434,193,263 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.6 13G37 iPad2,3 3.6.03 22 Jul 2019 iPad2,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw 5e282665bcf182c14900591a46da2c3290e9b740 1,435,089,811 iPadiTunesUpdateReadMe.ipd
Release Notes

iPad2,4

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,4 16 Sep 2015 iPad2,4_9.0_13A344_Restore.ipsw d4d6c0ce50c5221539e99d10727419051f07d6ff 1,400,109,212 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,4 23 Sep 2015 iPad2,4 9.0.1_13A404_Restore.ipsw fe4b00a1a25a7ad17c3428af5d1f8ff4fedd215c 1,399,335,540 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,4 30 Sep 2015 iPad2,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 0d9ce51f8e7e40debb5a0b9412ec74a9d38492b0 1,400,332,145 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,4 21 Oct 2015 iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw d2a4d9bc7cb240b3a528077ad753d5dba3617dc5 1,391,535,377 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,4 8 Dec 2015 iPad2,4_9.2_13C75_Restore.ipsw 557b58f7a96e5097432a8ee02b6f094546c6a698 1,394,260,794 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,4 19 Jan 2016 iPad2,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 56283c575ae0aa195a5f821921272e24f2b6d2dd 1,393,636,929 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,4 21 Mar 2016 iPad2,4_9.3_13E233_Restore.ipsw 5c336bae88beafd66da516055b0fb0f487fd45dc 1,418,109,112 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad2,4 28 Mar 2016 iPad2,4_9.3_13E237_Restore.ipsw dfb55b5363daa652e9e39822868855b3503d97ae 1,418,165,037
9.3.1 13E238 iPad2,4 31 Mar 2016 iPad2,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 38360be90e054ddbe8c4905702c55c49515fedf0 1,418,134,251 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,4 16 May 2016 iPad2,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw ef3b43b66176aeabd7ecd338e865d8274f3c0ed1 1,417,936,080 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,4 18 Jul 2016 iPad2,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 8d39c35a9f9fb34ecc85f201402abdbd1f42ee36 1,418,002,149 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,4 4 Aug 2016 iPad2,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 2e3d41afee57c16b1be1310c1398975d32d498d0 1,418,093,487 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,4 25 Aug 2016 iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 2cd8e2a54693bfa2d4c8d0010215482205c91009 1,418,085,789 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad (3rd generation)

iPad3,1

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,1 16 Sep 2015 iPad3,1_9.0_13A344_Restore.ipsw e8112ab37791a35009887a3b2a7c7d0874ef295d 1,676,626,923 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,1 23 Sep 2015 iPad3,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 2c0ca2f804a835e776b4b711ded3c3036f2253ed 1,676,020,900 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,1 30 Sep 2015 iPad3,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw e04d48789c5afdd6e063f474d4d6ae1e61285595 1,676,013,412 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,1 21 Oct 2015 iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw a2408a400808c77a81463cb7426bd32edfb534cf 1,638,482,197 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,1 8 Dec 2015 iPad3,1_9.2_13C75_Restore.ipsw 565a4ae6a43ad7fe1f719274d3ee737c8d75b130 1,642,729,805 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,1 19 Jan 2016 iPad3,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 99b304ea16f9880b1c624232795b5c6f2ea28f8b 1,642,609,729 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,1 21 Mar 2016 iPad3,1_9.3_13E233_Restore.ipsw 54012c0193f5f06520605e007cd4d561ce4fd998 1,671,144,323 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,1 28 Mar 2016 iPad3,1_9.3_13E237_Restore.ipsw ff37120a21b467777ee231456c0ae6611dbacb70 1,671,141,938
9.3.1 13E238 iPad3,1 31 Mar 2016 iPad3,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 900ad750d632e0dad707aaf31a02f3b71cee5e59 1,671,101,668 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,1 16 May 2016 iPad3,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 45782af5b2f60c834135650e9c375cd868917c3c 1,670,928,819 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,1 18 Jul 2016 iPad3,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw a6333bf5c8826bacbf50af09882501c615684d00 1,670,957,425 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,1 4 Aug 2016 iPad3,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 35ad97cd6641cbd99850a26102d39fe23ebe742f 1,671,030,201 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,1 25 Aug 2016 iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 311df97224bbfaa6ac91546b62aeb1e758005ff2 1,670,499,692 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad3,2

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,2 5.2.03 16 Sep 2015 iPad3,2_9.0_13A344_Restore.ipsw c41f4f9ff2f9eeb7112fc481b85900154227a759 1,711,911,032 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,2 6.00.00 23 Sep 2015 iPad3,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 0322a3884ffcaba0161754fafe917722d72a7f38 1,710,726,323 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,2 30 Sep 2015 iPad3,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw a0a23d4ae2629702a68e28fa6581d8c6d4376e99 1,710,537,979 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,2 21 Oct 2015 iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw 363797777cf1cee846c67070c13604f074003bed 1,674,004,756 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,2 8 Dec 2015 iPad3,2_9.2_13C75_Restore.ipsw 6a83c6f1c5215cca50be09eb64e39255f94db0a8 1,674,756,979 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,2 19 Jan 2016 iPad3,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 1aa1600ccb731a2adebd89dbf12e0dffa584c237 1,676,761,247 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,2 6.1.00 21 Mar 2016 iPad3,2_9.3_13E233_Restore.ipsw 5d6652531a496e05d0817c7a6f99d0c76db7179a 1,705,842,163 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,2 28 Mar 2016 iPad3,2_9.3_13E237_Restore.ipsw c43ff67c69bd69e2781258c64c5e548c2e8c8f3d 1,705,882,142
9.3.1 13E238 iPad3,2 31 Mar 2016 iPad3,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 7248f3c206e98dc9260c67808163e36b2dd01e9b 1,705,986,960 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,2 16 May 2016 iPad3,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 8d15a88281c8a960cce21eff00b03c9b0eef936a 1,705,547,923 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,2 18 Jul 2016 iPad3,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw fd7364fc00d861e82bd78e8dc488ffc17922a649 1,705,716,402 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,2 4 Aug 2016 iPad3,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 78b7303d05e34896c4ba9a75f122a28fe91cb049 1,705,618,502 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,2 25 Aug 2016 iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 5134797b047d0bb8e5fc4cdfa718e00c5814cb4f 1,705,764,726 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.6 13G37 iPad3,2 6.7.00 22 Jul 2019 iPad3,2_9.3.6_13G37_Restore.ipsw 4e6be7d5fd9f5004bb8c913bf63f6ed5a0c6143d 1,435,089,811 iPadiTunesUpdateReadMe.ipd
Release Notes

iPad3,3

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,3 5.2.03 16 Sep 2015 iPad3,3_9.0_13A344_Restore.ipsw 2fc771a88f8293274ec933bf0467801b64c4e274 1,711,507,764 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,3 6.00.00 23 Sep 2015 iPad3,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 21d76aadc778f569aa3745809092e8595d94a768 1,710,633,474 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,3 30 Sep 2015 iPad3,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 4e1b1f67fdb1697eebd38b7d5d2f899b8b3f361a 1,711,146,475 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,3 21 Oct 2015 iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw 3426be8e48a9fdff2d7799616a7d357c95e61795 1,674,662,163 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,3 8 Dec 2015 iPad3,3_9.2_13C75_Restore.ipsw a60ee082d74b2895ad7e84bca248587b077661cd 1,674,489,365 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,3 19 Jan 2016 iPad3,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 422ad0ccf275804e26c6ece1728e8dd5bee5c6c7 1,676,947,673 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,3 6.1.00 21 Mar 2016 iPad3,3_9.3_13E233_Restore.ipsw 2b18ec2bb54fa0a1bb94c4e95d626c79d52c4712 1,705,807,877 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,3 28 Mar 2016 iPad3,3_9.3_13E237_Restore.ipsw 0e688f18697ebdcf654f17ac552c6ac342409a8a 1,705,926,017
9.3.1 13E238 iPad3,3 31 Mar 2016 iPad3,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 9f5e0cc50fff4cccc0ea3541424b46a813fcd419 1,705,939,340 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,3 16 May 2016 iPad3,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 98280fbc8ad14cface3bf9843134cbf297223c61 1,705,945,550 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,3 18 Jul 2016 iPad3,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 1219bc88160bd588a028ac9dd9e508cf62db085f 1,705,975,742 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,3 4 Aug 2016 iPad3,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw af96ecb40b064693abf564983e71f23068967002 1,706,034,659 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,3 25 Aug 2016 iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw a4ea8b12f160e4b53ab7944f3e62b04cb8209117 1,705,967,519 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.6 13G37 iPad3,3 6.7.00 22 Jul 2019 iPad3,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw 540c1348bfdb5660386e414bf4aa9fbd971aafd4 1,706,016,662 iPadiTunesUpdateReadMe.ipd
Release Notes

iPad (4th generation)

iPad3,4

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,4 16 Sep 2015 iPad3,4_9.0_13A344_Restore.ipsw c264b617df87c6c2146f8b0cd14bcf3f5dce4d8b 1,697,316,504 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,4 23 Sep 2015 iPad3,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 3847926fbb23c8236d2486678c7df3e7c2af81d3 1,697,543,305 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,4 30 Sep 2015 iPad3,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw e023080958ebe3eda2ea76163d920a82f45a3e7b 1,696,847,613 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,4 21 Oct 2015 iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw 9e629ac9ef9fdef630d92782afca2231fce209a9 1,659,677,204 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,4 8 Dec 2015 iPad3,4_9.2_13C75_Restore.ipsw 4159dc86251db2061da483928e07c1bde6757293 1,662,064,978 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,4 19 Jan 2016 iPad3,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw aafa3a860449ce9e1a19db9f755726d7d036f3e8 1,662,025,648 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,4 21 Mar 2016 iPad3,4_9.3_13E233_Restore.ipsw fe9e020a165a7a2128c28f249763e3caca838ff8 1,691,317,936 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,4 28 Mar 2016 iPad3,4_9.3_13E237_Restore.ipsw e0c4b1cae0e6e2ca79d78b453c8dbf6d4e26415e 1,691,289,356
9.3.1 13E238 iPad3,4 31 Mar 2016 iPad3,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 4990f8cd169b7d8d28f3b14071c8a79bec7609cb 1,691,176,081 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,4 16 May 2016 iPad3,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 18b2d1a0c900b6905542eb657ab41c74b5f68b87 1,691,483,900 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,4 18 Jul 2016 iPad3,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 525be0cb68e9e0cf956b76cfe9ecff88c8dc5f22 1,691,471,333 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,4 4 Aug 2016 iPad3,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw abaf3f7c3dd4e9c162331cbf2e77edc23e4085a9 1,691,533,931 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,4 25 Aug 2016 iPad3,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw eaf0ee10e0b46617e50ce35d074da64c2571b9b3 1,691,810,107 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad3,5

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,5 10.00.00 16 Sep 2015 iPad3,5_9.0_13A344_Restore.ipsw 6cfa088c4ea54580b5d9a3e39e1e520d0444f2d0 1,738,248,054 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,5 23 Sep 2015 iPad3,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw ab4b11c30c8cb5567c9fb27fb89a12fe95c859e7 1,737,137,874 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,5 30 Sep 2015 iPad3,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 18668dfe198fe2175cd19a091d3ad4c7f4e4de0b 1,737,927,490 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,5 21 Oct 2015 iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw 568e23dd18139301e902b2edffde69f395e6a5d0 1,701,458,818 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,5 8 Dec 2015 iPad3,5_9.2_13C75_Restore.ipsw 529684e4d0490caacc5231373b66181c174c52a0 1,701,931,825 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,5 19 Jan 2016 iPad3,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 91a47222bb98c903f357283d8c69b66ccc65878c 1,703,648,471 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,5 10.01.00 21 Mar 2016 iPad3,5_9.3_13E233_Restore.ipsw 47a09a7823c4315592d33a6c8049b029d15125fa 1,732,119,805 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,5 28 Mar 2016 iPad3,5_9.3_13E237_Restore.ipsw d7e55a2a796267203573944bd76327b02ab38519 1,732,064,209
9.3.1 13E238 iPad3,5 31 Mar 2016 iPad3,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 77a222aca9f70a13375124fe6d732f648c2839a4 1,731,992,696 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,5 16 May 2016 iPad3,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 3553e4a8829a48113c321938e3014e651d91ea16 1,731,946,179 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,5 18 Jul 2016 iPad3,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 5d88314ae065bfe8e913615ac3c61361f1fb3dc6 1,732,717,526 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,5 4 Aug 2016 iPad3,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 796ad591083b49a7540c87c1bcf3a51a4219c43e 1,732,136,126 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,5 25 Aug 2016 iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 2ea3c22110cf9a8355576c63556cf6762096d2c0 1,732,085,745 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad3,6

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,6 10.00.00 16 Sep 2015 iPad3,6_9.0_13A344_Restore.ipsw eead20965eb734c5ec7715c65ef6eff5e7abd7fb 1,737,039,848 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,6 23 Sep 2015 iPad3,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 1a558cd54ee311758f79cb70146c9526083539a7 1,737,146,428 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,6 30 Sep 2015 iPad3,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 349bf3163c2f5ae4f7d600c9d9b6002ccb340864 1,737,068,048 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,6 21 Oct 2015 iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw a07a0133fcf80154abfaca8d38333d777e43c4f3 1,701,428,295 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,6 8 Dec 2015 iPad3,6_9.2_13C75_Restore.ipsw 8c734d1bef7d60831254eb31ae96cd1cbe5fb4bf 1,704,052,926 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,6 19 Jan 2016 iPad3,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw f3291d2d15b8eb88ba26fb2f3c6a0ef66d9749de 1,702,696,267 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,6 10.01.00 21 Mar 2016 iPad3,6_9.3_13E233_Restore.ipsw c0fe958d853cc00403913a12cd326da66c38819d 1,732,217,888 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,6 28 Mar 2016 iPad3,6_9.3_13E237_Restore.ipsw 5c0c80fa6a5116b9a85bab7bb63b95db54fe328d 1,732,357,824
9.3.1 13E238 iPad3,6 31 Mar 2016 iPad3,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw b78d40f04630535ef26f5f22298784bb8b4a4910 1,732,344,415 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,6 16 May 2016 iPad3,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw cb4e2070e128de54e2d42aa8dcef6efb28b5e58e 1,732,167,330 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,6 18 Jul 2016 iPad3,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 8d1fcdc1f9ae03dc89bdf28d94f4d191e484bf1e 1,732,396,315 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,6 4 Aug 2016 iPad3,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw c41d8807945298a7bb8e1f7d00fce319315b4634 1,732,382,881 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,6 25 Aug 2016 iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw c77b942c2c522c82baf7a752d5f914322e2e39db 1,732,339,687 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes